VOOR GROEP 3 T/M 8

KRAAK! ONDERZOEKEND LEREN

Met KRAAK worden kinderen én leerkrachten geïnspireerd om de wereld kritisch te bekijken en zelf op onderzoek uit te gaan.

 

KRAAK ...

laat kinderen leren binnen een narratief, waardoor leren samenhangend en betekenisvol wordt.

KRAAK ...

gaat door waar methodes ophouden.

KRAAK ...

brengt kinderen naar een hoger denk-, maak- en doe-niveau.

Wat is Kraak?

Van didactiek naar mathetiek

KRAAK past in het regulier onderwijs, maar biedt de leerling een andere manier van leren en de leerkracht een andere manier van lesgeven.

"Er komt heel veel energie los bij de kinderen."

Nadine, leerkracht groep 6

Ik vind het veel leuker dan uit een boekje werken! 

Fiene, groep 8

nog niet overtuigd?

KRAAK IN 8 ZINNEN

leerling en leerkracht

Kraak biedt een realistische en eerlijke verhouding tussen kind en leerkracht. Er is een balans tussen leerkracht- en leerlinggestuurd onderwijs.

motivatie

Kraak biedt binnen elk narratief een spelelement, waarin de beoordeling is geïntegreerd.

eigenaarschap

Kraak ontwikkelt eigenaarschap bij school, leerkracht en leerling.

pedagogisch klimaat

Kraak biedt een omgeving waarin samenwerken centraal staat en waarin sociale vaardigheden ECHT functioneel worden toegepast.

Video afspelen

dialoog

Kraak stimuleert de dialoog tussen leerling en leerkracht, waardoor de leerkracht niet meer alleen zender van informatie is.

bloei

Kraak biedt toegang tot kennis die zowel leerling als leerkracht tot bloei laat komen.

voor iedereen

Kraak is geschikt voor kinderen van alle groepen en niveaus. Het werken met een narratief is geschikt vanaf groep 3.

mathetiek

Kraak combineert mathetiek met didactiek.

over de makers

Kraak is ontwikkeld in de praktijk door leerkrachten die zagen dat het anders kon.

Mijn naam is Bart van den Bosch (1962). Ik heb geschiedenis en filosofie gestudeerd aan de UvA en werk sinds 1998 in het PO en VO. De reden dat ik Kraak heb bedacht is om het eigenaarschap van onderwijs weer terug te geven aan de leerlingen en leerkrachten. Daarnaast maakt Kraak het mogelijk om nieuwsgierigheid, plezier, SLO-doelen en 21ste-eeuwse vaardigheden in een betekenisvolle context te combineren.

b.vandenbosch@kraakonderwijs.nl

Mijn naam is Tischa Kerver (1975). Ik werk sinds 1997 in het basisonderwijs als leerkracht en heb daarnaast de vierjarige opleiding ‘Integratieve psychotherapie voor kinderen’ gevolgd (Academie voor Psychotherapie). Ik ben zo enthousiast over Kraak omdat ik ervaar hoe groot de invloed is op de groei van leerkrachten en kinderen zodra zij eigenaarschap gaan ervaren over hun eigen onderwijs. Beide worden op een zeer prettige manier ‘eigenwijs’ en kunnen uiting geven aan kwaliteiten die recht doen aan hun menszijn. Ik begeleid dan ook met zeer veel plezier scholen, leerkrachten en klassen in het leerproces om zich Kraak eigen te maken.

t.kerver@kraakonderwijs.nl

IMG_0036

Patsboem maakt lesmateriaal dat kinderen inspireert, aan het denken zet en aanzet tot het stellen van vragen. Toen we voor het eerst hoorden van de manier waarop er in Amsterdam gewerkt werd met onderzoekend leren, waren we enthousiast. In de afgelopen jaren hebben we de ontwikkelingen van Kraak! op de voet gevolgd en denken we mee over het doorontwikkelen van dit concept zodat meer scholen ermee aan de slag kunnen! Want gemotiveerde, nieuwsgierige kinderen die hun talenten kunnen laten zien: dat is waar Patsboem! voor staat.

info@kraakonderwijs.nl

KRAAK UITPROBEREN?

Er is een proefversie van Kraak gemaakt. Daarmee kun je in je klas 6 lesmomenten aan de slag met een narratief. Interesse? Stuur een mail naar info@kraakonderwijs.nl.